Individuální cesty

provedeny profesionálně

Obchodní podmínky

1. Rozsah

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují vztahy mezi firmou Osthorizonte a zákazníky. Zákazníci jsou hosty turistických zájezdů a exkurzí.

2. Registrace a uzavření smlouvy

Registrací, která může být provedena písemně, ústně nebo telefonicky, nabízí zákazník firmě Osthorizonte závazné uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá, když zákazník svým podpisem potvrdí písemnou nabídku pořadatele. Při rezervaci zákazník přijímá všeobecné obchodní podmínky firmy Osthorizonte.

3. Platební podmínky

Platba se uskuteční na místě v hotovosti nebo převodem dle individuální domluvy.

4. Odstoupení od smlouvy a změna rezervace zákazníkem

Odstoupení od smlouvy a změna rezervace musí být provedeny písemně. To má za následek následující náklady:

  • zdarma až 6 dní před akcí;
  • do 3 dnů před akcí 15% z dohodnuté ceny;
  • do 1 pracovního dne před akcí 50% z dohodnuté ceny;
  • poté nebo v případě nedojezdu 100% z dohodnuté ceny.

5. Záruka a omezení ručení

Jako organizátor je Osthorizonte zodpovědný za pečlivou přípravu akce, pečlivý výběr a kontrolu možných spolupracujících partnerů a řádné poskytování smluvně dohodnuté služby. Osthorizonte neručí za služby třetích stran provedené jinými poskytovateli služeb, které pouze zprostřekujeme (doprava, návštěvy muzeí nebo výstav, pohoštění atd.).

Osthorizonte neručí za osobní věci, které hosté nechali ležet nebo byly ztraceny v průběhu akce (vycházky, výletu nebo zájezdu).

Pokud jsou potřebné změny tras nebo obsahu z daných okolností, jako stavební práce, špatné počasí, uzavření silnice atd. nenese pořadatel žadnou odpovědnost. Pro plavby lodí platí samostatné podmínky, které jsou připojeny k příslušné smlouvě. Zdůrazňujeme, že každá účast je na vlastní riziko.

Osthorizonte neručí za zranění osob nebo věcné škody.

6. Místo plnění a jurisdikce

Místem plnění a jediným místem jurisdikce je Lipsko (Leipzig, Německo).

7. Salvátorská klauzule

Pokud se některé dílčí ustanovení smlouvy ukáže být neplatným, nebude tím ovlivněna účinnost zbývajících podmínek. Namísto neúčinných podmínek je dohodnuto to, co odpovídá smyslu a účelu neúčinného stavu. Obchodní podmínky platí od 1.6.2020.